Paldēt droši!

Social campaign for safety on water
Director and design: Edmunds Jansons
Animation Production: Atom Art
Producer: Peldēt Droši
Client: Latvijas Peldēšanas federācija

Ja peldēt, tad droši! Nepārvērties slīkonī